Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

forma.koncept@gmail.com

tel: + 48 792 299 111

tel: + 48 693 694 011

NIP 8133833128

KRS 0000824088

REGON 385322484

Forma Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 23/63

35-045 Rzeszów

Copyright 2020 | Created with WebWave

SKANOWANIE LASEROWE 3D

SKANING LASEROWY

PRECYZYJNE ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI

Metoda skaningu 3D umożliwia uzyskanie precyzyjnego, trójwymiarowego obrazu o wysokiej rozdzielczości.

Skanery laserowe należą do aktywnych systemów teledetekcyjnych, których zasada działania opiera się na pomiarze kąta i odległości pomiędzy urządzeniem a celem. Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) dostarcza chmury punktów pomiarowych, reprezentujących powierzchnię obiektu. Pozyskane informacje zapisywane są na nośniku danych. Zwykle ze względu na ich objętość jest to dysk twardy.

Budowa i zastosowanie skaningu naziemnego 3D

System TLS złożony jest zwykle z:

 • nadajnika, czyli modułu generującego światło lasera,
 • systemu wirujących luster odpowiadających za równomierne odchylenie kątowe wiązki lasera i jej rozrzucenie po powierzchni skanowanego obiektu,
 • teleskopu optycznego,
 • detektora, zamieniającego energię światła na impuls, którego zapis następuje w module rejestracji i kontroli.

Szerokie spektrum możliwości zastosowań naziemnego skaningu:

 • mapowanie i kontrolowanie jakości prac w obiektach liniowych,
 • wykonanie dokładnych pomiarów przestrzennych (3D) dla złożonych geometrycznie i geomorfologicznie ukształtowań terenu oraz obiektów infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej, tj.:
  • tunele,
  • mosty,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • nasypy,
  • skarpy,
  • rozjazdy,
  • skrzyżowania.